Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

 

Z inicjatywy Loży Gdańskiej Business Centre Club przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego powstał zespół ds. koordynacji działań antykryzysowych w województwie pomorskim.

 

W dnu 24 lutego 2009 r. Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego jednogłośnie postanowiło o utworzeniu doraźnego zespołu roboczego WKDS ds. koordynacji działań antykryzysowych w województwie pomorskim.

 

Uchwałę o powołaniu w/w zespołu Komisja przyjęła na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 marca 2009 r.

 

Przedmiotem prac zespołu roboczego ds. koordynacji działań antykryzysowych jest: 

  • monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej województwa pomorskiego w aspekcie zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego
  • monitorowanie oraz zapobieganie narastającej skali konfliktu pomiędzy pracodawcą a pracownikami/związkami zawodowymi w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego związanego ze spowolnieniem gospodarczym bądź zwolnieniami grupowymi
  • monitorowanie skutków spowolnienia gospodarczego i jego wpływu na działalność przedsiębiorstw województwa pomorskiego
  • proponowanie doraźnych rozwiązań dot. reorganizacji przedsiębiorstw oraz wprowadzenia w nich pakietów zarządzania kryzysowego

 

Z ramienia Loży Gdańskiej Business Centre Club w pracach zespołu koordynującego działania antykryzysowe uczestniczą Pani Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Pan Włodzimierz Machczyński, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.