Studenckie Forum BCC

Studenckie Forum Business Centre Club powstało w 2001 roku z inicjatywy instytutu Lobbingu Business Centre Club. Misją SFBCC jest szerzenie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Obecnie SFBCC jest jedną z większych organizacji studenckich w Polsce. Działa już w 18 regionach i centrali oraz zrzesza ponad 350 członków.

Studenckie Forum skupia się na realizowaniu projektów, których łącznie we wszystkich regionach rokrocznie organizuje blisko 80. Wśród najważniejszych projektów, które zdobyły uznanie wśród młodych ludzi należy wymienić: Festiwal Przedsiębiorczości BOSS, Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, Gala Młodych Liderów, Inteligencja Finansowa, Program Rozwoju Kadr, Spotkania z Sukcesem. Studenckie Forum BCC to nie tylko projekty, to również dbałość o członków. Każda osoba działająca w organizacji ma możliwość uzyskania niezbędnych umiejętności i doświadczenia potrzebnego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w przyszłości.

Jednym z pierwszych województw, gdzie otworzył się oddział regionalny Studenckiego Forum BCC, było województwo pomorskie. Niegdyś oddział tworzony przez 3 osoby, obecnie zrzesza kilkudziesięciu członków i realizuje rokrocznie wszystkie projekty ogólnopolskie oraz wiele regionalnych.

Więcej informacji dotyczących Studenckiego Forum BCC na stronie internetowej Forum.