Statut

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Założony został jako organizacja przedsiębiorców (osób i firm), promująca działalność swoich członków, popierająca przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową.

Związek Pracodawców Business Centre Club powstał w oparciu o ustawę z 23 maja 1991 r. o Organizacjach pracodawców i działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Sąd w 2001 roku. Reprezentatywność ZP BCC została uznana przez Sąd Okręgowy w Warszawie 11 stycznia 2002 r. w oparciu o przepisy ustawy z 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego, a następnie potwierdzona w 2006 r., 2010 r. a ostatnio w 2014 r.

Studenckie Forum Business Centre Club powstało w oparciu o ustawę z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach i działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Sąd w 2004 roku. Jego celem jest promowanie idei przedsiębiorczości oraz kształcenie przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi.