Spotkanie członków Loży Gdańskiej BCC – 22.03.2012

 

Dnia 22 marca 2012 r. odbyło się spotkanie członków Loży Gdańskiej BCC z udziałem gościa specjalnego: Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku Jerzego Stankiewicza.

 

Temat spotkania:

 

„Kodeks praktyk antykorupcyjnych oraz procedury kontrolne w działalności biznesowej”.