„Kreatywni, pomagający innym” – wypowiedź Wojewody Pomorskiego

 

 

Kreatywni, pomagający innym

 

 

Roman Zaborowski, Wojewoda Pomorski

 

 

Wojewoda pomorski, Roman Zaborowski

Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że przemiany gospodarcze, jakie nastąpiły w naszym kraju po 1990 roku, w dużej mierze kształtowane były przez takie organizacje jak Business Centre Club.To dzięki aktywnym działaniom jej członków mogliśmy – i nadal
możemy obserwować dynamiczny rozwój rodzimych przedsiębiorstw, które z roku na rok stają się coraz bardziej konkurencyjne dla firm europejskich.


Od wielu lat BCC podejmuje ogrom cennych inicjatyw na rzecz tworzenia warunków, które sprzyjałyby rozwojowi przedsiębiorczości i otwartej na świat gospodarki rynkowej. Determinacja, z jaką to czyni, jak również kreatywność oraz fachowość członków tej organizacji zasługują na słowa najwyższego uznania.


Jubileusz dziesięciolecia istnienia, jaki obchodzi dziś Loża Gdańska BCC, to wielkie wydarzenie nie tylko dla zrzeszonych w niej przedsiębiorców.To również radosny dzień dla wszystkich tych, którzy w swej działalności mieli okazję współpracować z organizacją, której zakres działania znacznie wykracza poza biznesowe ramy. Mam tu na myśli m.in. szeroko pojętą działalność charytatywną i edukacyjną.Z przyjemnością obserwuję, jak osoby, które odniosły sukces finansowy i kierują dziś prężnie rozwijającymi się przedsiębiorstwami, nie szczędzą działań w niesieniu pomocy potrzebującym oraz służą radom tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem.