„Cenię niezwykle wysoko” – wypowiedź senatora RP

 

Cenię niezwykle wysoko

 
 

Edmund Wittbrodt, senator,

odznaczony Honorowym Medalem Europejskim BCC

 

 

Edmunt Wittbrodt, senator RP

Jest to dla mnie zaszczyt szczególny, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, ze względu du na prestiż i znaczenie instytucji przyznającej BCC, którą cenię niezwykle wysoko. Po drugie, że dostrzeżone zostały moje jedenastoletnie działania, najpierw w Radzie Europy, a potem w instytucjach Unii Europejskiej, w tym w Konwencie Europejskim, który wypracował podstawy Traktatu z Lizbony. Jako przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej bardzo zabiegałem o jego ratyfikację. Cieszę się, że wręczenie Medalu zbiegło się z przyjęciem przez Sejm i Senat ustawy ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony. Wreszcie po trzecie, że znalazłem się w gronie dotychczasowych wybitnych laureatów, wystarczy tu wymienić nazwiska: Bartoszewskiego, Buzka, Davis’a, czy abp. Zycińskiego.