Prezes Polskiej Akademii Nauk spotkał się z członkami Loży Gdańskiej BCC – 30.06.2014 r.

 

Dnia 30 czerwca 2014 r. członkowie Loży Gdańskiej BCC wzięli udział w wyjątkowym spotkaniu, którego gościem specjalnym był Prezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Michał Kleiber.

Temat wprowadzenia laureata Nagrody Specjalnej BCC do późniejszej dyskusji z Członkami Loży był następujący:

„Czy w roku 2020 będziemy mieli w Polsce innowacyjną gospodarkę?”

Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Olivia Business Centre, w znajdującym się na XII piętrze centrum konferencyjnym Sky Club.

 

 

 

 
Sprawozdanie ze spotkania