Posiedzenie Rady Loży Gdańskiej BCC

 

W dniu 25 lutego 2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Loży Gdańskiej BCC odbyło się posiedzenie członków Rady Loży Gdańskiej BCC.


W posiedzeniu udział wzięli:

 

  1. Maciej Dobrzyniecki, Kanclerz Loży Gdańskiej BCC
  2. Katarzyna Dobrzyniecka, Dyrektor Loży Gdańskiej BCC
  3. Andrzej Gołyga, Prezes Zarządu Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.
  4. Stanisław Fiedur, Prezes Zarządu Torell s.j.
  5. Sławomir Kalicki, Prezes Zarządu Intermarine Sp. z o.o.
  6. Wojciech Macijewicz, Prezes Lupus s.j.
  7. Janusz Rybicki, Dyrektor Glencore Polska Sp. z o.o.
  8. Grzegorz Słupski, Prezes Zarządu Argo S.A.
  9. Edmund Żmuda-Trzebiatowski, Prezes Zarządu Jantar Sp. z o.o.

  

Głównym tematem obrad był ogólnoświatowy kryzys finansowy i jego wpływ na sytuację gospodarczą naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Pomorza. Dyskutowano nad inicjatywą Loży Gdańskiej BCC, w wyniku której w dnu 24 lutego 2009 r. został powołany do życia doraźny zespół ds. koordynacji działań antykryzysowych w województwie pomorskim działający przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.