Pakiet antykryzysowy

 

 

 1. Pomoc w poszukiwaniu dodatkowego finansowania firmy – kredyty, poręczenia, gwarancje – obejmująca instytucje finansowe i indywidualnych pożyczkodawców.
 2. Pomoc w znalezieniu dodatkowych partnerów biznesowych wśród 2000 przedsiębiorców zrzeszonych w BCC.
 3. Pomoc w wyszukiwaniu dodatkowych rynków zbytu w kraju i za granicą dla produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez członka BCC.
 4. Sprawdzanie wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych dla członka BCC w celu zminimalizowania błędów i strat finansowych.
 5. Pomoc w odzyskiwaniu należności od nierzetelnych partnerów biznesowych.
 6. Wsparcie przedsiębiorcy w trakcie prowadzonego wobec niego i jego firmy postępowania kontrolnego lub sądowego.
 7. Pomoc w zakresie ograniczenia skutków spowolnienia gospodarczego na działalność firmy, w tym – racjonalna redukcja kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.
 8. Wystawianie poręczeń w sytuacjach wymagających rekomendacji m.in. biznesowych, sądowych.
 9. Pomoc w zorganizowaniu ochrony osobistej.
 10. Pomoc w ochronie zdrowia członka BCC i jego rodziny.
 11. Uruchomienie Telefonu Interwencyjnego przyjmującego informacje od członków BCC nt. zagrożeń związanych z kryzysem.
 12. Wsparcie w razie utraty stanowiska i zatrudnienia, pomoc w poszukiwaniu pracy lub pracowników.
 13. Porady i konsultacje w zakresie poszukiwania Funduszy Europejskich 2007-2013.