Spotkanie członków Loży Gdańskiej BCC z przedstawicielami banków regionu pomorskiego

 

25 marca 2009 r. w Hotelu Haffner w Sopocie odbyło się spotkanie członków Loży Gdańskiej Business Centre Club, na które zaproszenie zostali także – oraz przybyli – członkowie Zespołu ds. Działań Antykryzysowych, działającego przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, oraz przedstawiciele banków regionu Pomorza.


Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zdolności kredytowej banków, oczekiwań przedsiębiorców oraz znalezienia rozwiązań dla wzajemnego antykryzysowego współdziałania.


Debata z udziałem:

• Banku Handlowego S.A.
• Banku Ochrony Środowiska S.A.
• Banku Millennium S.A.
• Banku Zachodniego WBK S.A.
• BPH Banku S.A.
• BRE Banku S.A.
• Deutsche Banku PBC S.A.
• HSBC Banku Polska S.A.
• Nordea Banku Polska S.A.

dotycząca kształtowania się współpracy pomiędzy firmami a instytucjami finansowymi w warunkach pogarszania się koniunktury gospodarczej dostarczyła interesujących wniosków uczestniczącym w debacie stronom.