IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

 

IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się dnia 12 marca 2009 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Spotkanie zrealizowane zostało przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pomorskie Fora Przedsiębiorczości cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. W ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło około 400 osób, głównie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych. Sukces poprzednich jak i tegorocznego spotkania zachęca do kontynuowania przedsięwzięcia.

 

 

 

IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości zachowało swoją stałą formułę i tak jak w latach poprzednich stanowiło jednodniowy cykl spotkań skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tematy sesji prezentacyjnych, paneli dyskusyjnych warsztatów zostały określone w oparciu o wyniki badań sektora przedsiębiorstw i stanowiły odpowiedź na potrzeby i zainteresowania przedsiębiorców.


Tematem IV Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości była ocena obecnej koniunktury gospodarczej i prognoz na rok 2009 oraz możliwości wsparcia pomorskich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego. Drugą część konferencji stanowiły będą spotkania skierowane do osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorstw chcących wzmocnić swoją sytuację na rynku. Poruszane tematy dotyczyły różnych aspektów rozpoczynania działalności gospodarczej w tym możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel, jak również dostępnych na rynku źródeł finansowania działań rozwojowych przedsiębiorstw. Program Forum wzbogaciły warsztaty na temat tworzenia biznesplanu, budowania strategii firmy, zabezpieczenia transakcji walutowych oraz efektywnej promocji firmy.


Odrębną część Forum stanowił hol wystawienniczy organizacji wspierających przedsiębiorczość na Pomorzu świadczących usługi dla biznesu takich jak fundacje, stowarzyszenia, inkubatory przedsiębiorczości itp. Dzięki temu przedsiębiorcy mieli okazję do zapoznania się z ofertą tych instytucji oraz skorzystania bezpłatnych konsultacji.

 

Galeria