Historia

Idea powołania organizacji działającej na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce i integrującej środowisko przedsiębiorców zrodziła się pod koniec 1990 roku. W tworzenie Klubu zaangażowali się przedsiębiorcy i politycy, którym przewodniczył ówczesny prezes Polskiej Fundacji Klubu Rzymskiego i współwłaściciel Business Foundation – Marek Goliszewski.

Inauguracyjne spotkanie Business Centre Club odbyło się 21 czerwca 1991 roku. W ciągu ośmiu lat liczba członków Klubu wzrosła ponad dziesięciokrotnie. BCC rozwinął swoją działalność lobbyingową promocyjną, kojarzeniową oraz edukacyjną i stał się najsilniejszą organizacją przedsiębiorców w Polsce.

BCC ma swój hymn skomponowany w 1993 roku przez znanego muzyka jazzowego Wojciecha Karolaka.