Newsweek Polska – Odpowiedzialny Biznes

 

Z dumą informujemy, iż Związek Pracodawców Business Centre Club wygrał konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla partnerów społecznych i otrzymał dotację na realizację projektu „CSR – jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a parterami BCC w jego realizacji są Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum Związków Zawodowych.

 Firma Dobrze Widziana

Projekt, który rozpoczął się w grudniu 2008 i realizowany będzie do stycznia 2010 roku, ma formę ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej idee społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kontekście wizerunku firmy i przedsiębiorcy. Jego celem jest wskazanie przedsiębiorcom, w jaki sposób mogą podwyższać swój potencjał adaptacyjny poprzez poprawę swojego wizerunku w oczach otoczenia, w szczególności zaś w oczach pracowników i konsumentów.


Na projekt składają się trzy główne elementy: