Wypowiedzi

„Przedsiębiorczość, etyka, rzetelność” – Wypowiedź Marszałka Województwa Pomorskiego

Przedsiębiorczość, etyka, rzetelność 

 

 

 

Jan Kozłowski,

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

 

 

Działalność członków Loży Gdańskiej Business Centre Club służy nie tylko napędzaniu koniunktury gospodarczej w naszym regionie, ale także budowaniu otoczenia okołobiznesowego.To przykład komunikacji środowisk przedsiębiorców, których wielokierunkowa współpraca stanowi doskonały wzór postrzegania rodzimej gospodarki nie tylko przez pryzmat zysku, ale także zasad etyki oraz rzetelności.

 

Loża Gdańska BBC to instytucja zrzeszająca imponującą liczbą głównie prywatnych firm, które – co bardzo ważne dla naszego regionu – zatrudniają dziesiątki tysięcy pracowników. Między innymi dzięki temu województwo pomorskie może pochwalić się niemal zerowym poziomem bezrobocia. Wspólne działania wraz zWojewódzką Komisją Dialogu Społecznego,Wojewódzką Radą Zatrudnienia, a także z Komitetem Monitorującym programy unijne przynoszą konkretne rozwiązania dla naszego regionu.Trudno nie dostrzec bowiem niezliczonej ilości realizowanych inwestycji, coraz to nowych placów budowy pojawiających się zarówno na terenie samego Trójmiasta, jak i całego Pomorza.

 

Gdańskie BCC to także instytucja, która poprzez organizację licznych konferencji oraz konkursów uświadamia i edukuje przedsiębiorców, pomagając wielu z nich postawić pierwsze kroki we własnym biznesie.W ten sposób Loża Gdańska BCC od dziesięciu lat buduje pozytywną, zachęcającą do inwestowania mapę pomorskiej przedsiębiorczości.