Loża Gdańska BCC skupia przedsiębiorców oraz członków BCC z regionu pomorskiego. Misja Loży jest integralnie powiązana z Misją i Statutem BCC. Podstawowym przesłaniem Loży Regionalnej jest tworzenie partnera dla państwowej i samorządowej władzy lokalnej, współdecydującego o rozwoju regionu i regionalnych warunkach przedsiębiorczości. Członkowie Lóż Regionalnych uczestniczą w gremiach ustanowionych przez władze lokalne oraz same są inicjatorem spotkań i dyskusji z regionalnymi decydentami.

Ważnym zadaniem Lóż Regionalnych jest ich funkcja lobbingowa. Współdziałając z Instytutem Lobbingu i Zarządem BCC są płaszczyzną wymiany poglądów z posłami i senatorami RP, ośrodkiem monitorowania polityki gospodarczej rządu i działalności ustawodawczej Sejmu oraz miejscem spotkań z przedstawicielami administracji rządowej.

Opinie przedsiębiorców wyniesione z tych dyskusji są narzędziem promowania postaw prorynkowych i metodą korygowania decyzji makroekonomicznych – całej problematyki, która stanowi przedmiot działalności doradczej BCC na szczeblu państwowym.

  • Loża Gdańska BCC to integracja środowiska przedsiębiorców w regionie.
  • Loża Gdańska BCC to stymulowanie wzajemnej pomocy i wspólnego robienia interesów.
  • Loża Gdańska BCC to tworzenie reprezentacji środowiska przedsiębiorców, jako partnera władz lokalnych i wspólne wypracowywanie stanowiska wobec władz ogólnopolskich.
  • Loża Gdańska BCC to nawiązywanie kontaktów z regionalną społecznością, konsultowanie i wspólne podejmowanie decyzji dotyczących ważnych wydarzeń publicznych (np. wyborów parlamentarnych czy samorządowych).